Маштаб Тексту
Інтервал між літерами
Зображення
Колір
Закрити панель

Надання державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника

Соціальна допомога дітям померлого годувальника

Законні підстави

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261.

Кому призначають соціальну допомогу

 • дітям померлого годувальника (у тому числі тим, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи;
 • дитині померлого годувальника до досягнення 18-річного віку;
 • дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців). Строк допомоги до закінчення ними навчальних закладів, але не більш як до досягнення 23 років, а дітям-сиротам до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Які документи необхідно надати

 • заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;
 • копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;
 • копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (у разі потреби);
 • копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;
 • довідка навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

Також до заяви необхідно додати відомості про відсутність у померлого годувальника (матері/батька) на день смерті страхового стажу, необхідного йому для призначення пенсії за III групою інвалідності, одержані від органів, які призначають пенсії (з Пенсійного фонду України).

Соціальна допомога призначається наступного дня після смерті годувальника, якщо звернення за соціальною допомогою надійшло не пізніше ніж за 12 місяців з дня смерті годувальника.

Якщо до заяви про призначення соціальної допомоги додано не всі документи, заявнику повідомляється, що потрібно додати. У разі подання решти документів не пізніше трьох місяців, днем звернення вважається день подання заяви.

Заяву необхідно надіслати поштою або принести особисто в управління. Днем звернення вважається дата на поштовому штемпелі з місця відправлення заяви.

Розмір соціальної допомоги

Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі:

 • 150% на трьох і більше дітей померлого годувальника;
 • 120% на двох дітей померлого годувальника;
 • 100% на одну дитину померлого годувальника.

Необхідні документи

Контакти

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Телефони: 056 371-14-95, 068 206-53-55 (з усіх питань)

Поставити запитання до відповідних фахівців управління можна за посиланням: https://dmr.dp.ua/dp-central-uszn/

Соборний район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО

Адреса: пр. Героїв, буд. 40
Телефони: 097 385-60-19 , 095 510-26-50
E-mail: [email protected]

Відділ соціальних гарантій

Адреса: вул. Василя Жуковського, буд. 39/41
Телефон: 096 419-25-89
E-mail: [email protected]

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: вул. Василя Жуковського, буд. 39/41
Телефони: 056 377-40-61, 056 371-14-94, 063 602-12-10
E-mail: [email protected]

Шевченківський район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО
Відділ соціальних гарантій
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: пр. Богдана Хмельницького, буд. 116 А
Телефон: 066 482-31-49
E-mail: [email protected]

Центральний район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО

Адреса: вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32
Телефони: 095 192-96-81, 056 722-22-17, 056 722-22-16
E-mail: [email protected]

Відділ соціальних гарантій
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32
Телефон: 068 276-05-43
E-mail: [email protected]

Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Новокодацький район
Адреса: вул. Трудова, буд. 1-А
Телефон: 063 343-48-04

Чечелівський район
Адреса: вул. Уральська, буд. 5
Телефон: 063 343-47-27

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Індустріальний район
Адреса: просп. Петра Калнишевського, буд. 55
Телефон: 098 246-14-92

Амур-Нижньодніпровський район
Адреса: вул. Радистів, буд. 8
Телефони: 093 707-47-00,

Самарський район
Адреса: вул. 20-річчя Перемоги, буд. 51
Телефон: 066 717-67-04