Маштаб Тексту
Інтервал між літерами
Зображення
Колір
Закрити панель

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Подивитися відео

Або читайте статтю:

Призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Законні підстави

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250.

Хто може отримати допомогу

Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

На який період призначається допомога

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.

Чи можливе призначення допомоги за фактичним місцем проживання

Якщо заявник не отримує допомогу за місцем реєстрації (дані перевіряються органами соцзахисту), її можна отримувати за фактичним місцем проживання.

Які документи необхідні

Для призначення державної соціальної допомоги уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), подає такі документи:

 • заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;
 • декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;
 • довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
 • довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).

Інформація про склад малозабезпеченої сім’ї заявника зазначається в декларації.
Заява та декларація можуть бути надіслані органу соціального захисту населення поштою або подані особисто на прийомі.
Державна соціальна допомога призначається з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.
Якщо до заяви не додано всіх необхідних документів, орган соціального захисту населення повідомляє уповноваженому представнику малозабезпеченої сім’ї про те, які документи у місячний строк потрібно подати додатково.

Якщо заявник протягом 30 календарних днів не подав додаткових документів

Орган соціального захисту населення ухвалює рішення про відмову у призначенні державної соціальної допомоги.

Якщо заявник не згоден з відмовою або розміром допомоги

Рішення може бути оскаржено заявником в органі виконавчої влади вищого рівня або в суді.

Як визначають розмір допомоги

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.
Якщо прожитковий мінімум змінено, перерахування відбувається без звернення заявника.
Допомогу можна отримати через «Укрпошту» або на банківський рахунок.

У яких випадках допомогу не призначають

 • Якщо у складі сім’ї є повнолітні працездатні особи, які не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи. Проте у деяких випадках допомогу все ж таки можуть призначити, якщо ці особи:
  • сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців; 
  • доглядали:
   • за дітьми (до 3 років) або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку;
   • за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
   • за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності;
   • за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку;
  • надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.
 • Якщо будь-хто зі складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги придбав земельну ділянку, квартиру або будинок, транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі/оплати перевищує 50 тис. гривень;
 • Якщо у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312);
 • Якщо у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Припинення виплати 

 • якщо сім’я подала недостовірні відомості чи відомості приховано;
 • у разі переїзду сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату допомоги;
 • за заявою уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї;
 • якщо реєстрацію особи (що у складі малозабезпеченої сім’ї) як безробітної припинено (крім працевлаштування самостійно) інформація надається центром зайнятості;
 • у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання державної соціальної допомоги, — з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з Держприкордонслужби.

Якщо сім’я приховала або надала недостовірну інформацію, то органи соціального захисту населення:

 • визначають обсяг надміру виплачених коштів з місяця призначення державної соціальної допомоги та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану малозабезпеченої сім’ї;
 • повідомляють уповноваженому представнику малозабезпеченої сім’ї про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення.

Суми надміру виплаченої державної соціальної допомоги повертаються:

 • отримувачем державної соціальної допомоги самостійно;
 • за згодою отримувача державної соціальної допомоги у повному обсязі через її наступні виплати;
 • за рішенням органу соціального захисту населення через наступні виплати державної соціальної допомоги у розмірі, що не перевищує 20 % щомісячної суми призначеної допомоги.

Якщо добровільно повернути кошти неможливо, їх стягують в судовому порядку.

Завантажити
електронну книгу

Контакти

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Телефони: 056 371-14-95, 068 206-53-55 (з усіх питань)

Поставити запитання до відповідних фахівців управління можна за посиланням: https://dmr.dp.ua/dp-central-uszn/

Соборний район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО

Адреса: пр. Героїв, буд. 40
Телефони: 097 385-60-19 , 095 510-26-50
E-mail: [email protected]

Відділ соціальних гарантій

Адреса: вул. Василя Жуковського, буд. 39/41
Телефон: 096 419-25-89
E-mail: [email protected]

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: вул. Василя Жуковського, буд. 39/41
Телефони: 056 377-40-61, 056 371-14-94, 063 602-12-10
E-mail: [email protected]

Шевченківський район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО
Відділ соціальних гарантій
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: пр. Богдана Хмельницького, буд. 116 А
Телефон: 066 482-31-49
E-mail: [email protected]

Центральний район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО

Адреса: вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32
Телефони: 095 192-96-81, 056 722-22-17, 056 722-22-16
E-mail: [email protected]

Відділ соціальних гарантій
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32
Телефон: 068 276-05-43
E-mail: [email protected]

Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Новокодацький район
Адреса: вул. Трудова, буд. 1-А
Телефон: 063 343-48-04

Чечелівський район
Адреса: вул. Уральська, буд. 5
Телефон: 063 343-47-27

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Індустріальний район
Адреса: просп. Петра Калнишевського, буд. 55
Телефон: 098 246-14-92

Амур-Нижньодніпровський район
Адреса: вул. Радистів, буд. 8
Телефони: 093 707-47-00,

Самарський район
Адреса: вул. 20-річчя Перемоги, буд. 51
Телефон: 066 717-67-04