Маштаб Тексту
Інтервал між літерами
Зображення
Колір
Закрити панель

Опіка та піклування

Дивіться відео "Сімейні форми виховання: опіка та піклування"

Або читайте статтю:

Опіка та піклування

Опіка та піклування встановлюються над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Різниця між опікою та піклуванням полягає у тому, що опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування – над дитиною у віці від 14 до 18 років. Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала обов’язки опікуна, стає піклувальником.

 

Взяти дитину під опіку

Призначення опіки та піклування

Облік дітей, які можуть бути влаштовані під опіку/піклування, здійснюється службами у справах дітей за місцем походження дитини-сироти або ДПБП.

Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у родинних стосунках з дитиною. Враховуються також особисті стосунки між ними та здатність опікуна чи піклувальника виконувати свої обов’язки. 

Документи, які треба надати

Для призначення опіки над дитиною опікун чи піклувальник подає до служби у справах дітей за місцем проживання:

 • заяву;
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних потенційних опікунів/піклувальників;
 • копію паспорта;
 • висновок про стан здоров’я заявника; 
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявником;
 • довідку про відсутність судимості для кожного заявника;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину під опіку/піклування.

Права опікуна та піклувальника

Опікун та піклувальник мають право:

 • самостійно визначати  способи  виховання, враховуючи думку дитини і рекомендації органу опіки та піклування;
 • вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає дитину у себе без законних підстав або рішення суду;
 • давати згоду на усиновлення підопічного;
 • самостійно витрачати кошти державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного на задоволення його потреб;
 • представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах.

Обов’язки опікуна та піклувальника

Опікун та піклувальник зобов’язані:

 • виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток;
 • готувати  дитину до самостійного життя;
 • забезпечувати дитині догляд і лікування;
 • забезпечувати проходження дитиною медичного огляду двічі на рік;
 • створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти; 
 • вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного; 
 • своєчасно переоформлювати виплати на підопічного;
 • щороку звітувати про виконання обов’язків опікуна/піклувальника. 

 

Державна підтримка опікунів та піклувальників

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається у розмірі, що становить 2,5 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку (3,5 – для дітей з інвалідністю).

Якщо дитина отримує пенсію, аліменти, стипендію, інші державні допомоги, то розмір допомоги визначається як різниця між вищезазначеними виплатами та стандартним розміром допомоги (2,5 прожиткових мінімуми). 

Допомога не призначається, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні.

Опіка та піклування

Завантажити
електронну книгу

Контакти

Більш детальну інформацію можна отримати в управлінні-службі у справах дітей департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за номером +38 (066) 973 22 76.