Маштаб Тексту
Інтервал між літерами
Зображення
Колір
Закрити панель

Посередництво (медіація) особам і сім’ям у складних життєвих обставинах

Соціальна послуга посередництва (медіації): допомога у врегулюванні конфліктів

Соціальна послуга посередництва (медіації) особам і сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах надається у Міському центрі соціальних служб.

Посередництво (медіація) — це метод розв’язання конфліктів/спорів. За його допомогою учасники конфлікту намагаються досягти згоди за участю у процесі вирішення конфлікту посередника/медіатора.

Хто може отримати послугу

Отримувачами соціальної послуги посередництва (медіації) є особи та сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це, у тому числі, прийомні, дитячі будинки сімейного типу, опікуни/піклувальники, окремі соціальні груп,

Хто здійснює посередництво (медіацію)

Реалізують соціальну послугу посередник (фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, психолог) або медіатор.

Принципи роботи посередника/медіатора

Посередник/медіатор не має права перешкоджати сторонам у прийнятті будь-якого рішення щодо розв’язання конфлікту або порядку ведення переговорів.

Медіатор не може пропонувати сторонам варіанти розв’язання конфлікту, примушувати до прийняття будь-якого рішення. Йому також заборонено приймати позицію будь-якої сторони конфлікту. Також медіатор не може давати оцінку діям сторін, або консультувати з приводу перспектив розв’язання конфлікту.

Важливо, що посередник/медіатор не має права бути представником інтересів однієї зі сторін у питаннях конфлікту/спору. У разі, якщо виникає конфлікт інтересів, участь у процесі посередника/медіатора допускається лише за згодою обох сторін конфлікту.

Взаємодія отримувача соціальної послуги з медіатором відбувається на принципах взаємної поваги. Неприпустимими є образи та приниження гідності сторін конфлікту та посередника (медіатора). Учасниками обов’язково погоджуються місця, дати та часові межі кожної зустрічі, умови діалогу сторін.

Послуга посередництва (медіації) надається відповідно до потреб отримувачів послуги.

 

Організація надання посередництва (медіації)

Підставою для надання соціальної послуги посередництва (медіації) є письмова заява отримувача соціальної послуги або його законного представника Міському центру соціальних служб.

При прийнятті рішення про надання соціальної послуги або відмову у ній враховується позиція іншої сторони конфлікту.

Етапи надання послуги

Соціальна послуга посередництва (медіації) включає два етапи.

І. Здійснення посередництва. На цьому етапі посередник:

  • встановлює зв’язок зі сторонами конфлікту та домовляється про індивідуальну зустріч;
  • аналізує ситуацію та забезпечує умови, необхідні для діалогу між сторонами;
  • допомагає у врегулюванні конфлікту, а саме встановлює його причини, опрацьовує шляхи та умови розв’язання, сприяє його усуненню;
  • за потреби пропонує сторонам звернутися до медіатора;

ІІ. Здійснення медіації.

На цьому етапі медіатор допомагає сторонам налагодити комунікацію, пояснити своє бачення конфлікту та шляхів його розв’язання, проаналізувати та скорегувати варіанти рішень. Відтак, важливим завданням медіатора є допомогти сторонам досягти згоди щодо розв’язання конфлікту, усунення або відшкодування спричиненої шкоди.

Сторони медіації мають право в будь-який момент відмовитися від участі в медіації.

Тривалість надання послуги

Послуга посередництва (медіації) включає від 1 до 12 зустрічей (до 3 годин кожна). За потреби кількість зустрічей та тривалість послуги можуть бути збільшені.

Умови відмови у посередництві (медіації)

Дніпровський міський центр соціальних служб може відмовити у наданні послуги посередництва (медіації), якщо за наявних ресурсів він не має змоги задовольнити індивідуальних потреб отримувача. Це, зокрема, відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць тощо. Також у наданні допомоги може бути відмовлено у разі наявності в отримувача послуги розладу психіки/поведінки, гострого алкогольного чи наркотичного сп’яніння або якщо є ознаки гострого захворювання.  

 

Корисні ресурси

Посередництво (медіація) особам і сім'ям у складних життєвих обставинах

Міський центр соціальних служб на сайті Дніпровської міської ради

Посередництво (медіація) особам і сім'ям у складних життєвих обставинах

Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації)

Контакти

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Амур-Нижньодніпровському районі

Адреса: вул. Кожем’яки, 11

Телефон: (063) 477 70 01

Електронна пошта: [email protected]