Маштаб Тексту
Інтервал між літерами
Зображення
Колір
Закрити панель

Реабілітація дітей з інвалідністю

Реабілітація дітей з інвалідністю

Хто може звернутися по послугу

Один з батьків чи законний представник дитини.
Якщо реабілітації потребують одночасно двоє або більше дітей з однієї сім’ї, супровід може здійснювати також другий з батьків, законних представників або один з близьких родичів.

Документи, які треба надати

Документи необхідно надати за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини.

Разом із заявою подаються (із пред’явленням оригіналів) копії таких документів, як:

  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу одного з батьків дитини, особи, що здійснює супровід, або її законного представника;
  • свідоцтво про народження дитини або паспорт громадянина України, що посвідчує особу дитини;
  • індивідуальна програма реабілітації, яка видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
  • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • документ, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);
  • один з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), особи, що супроводжує, (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті).

Вартість реабілітації

Вартість послуг визначається індивідуально для кожної дитини.

Гранична вартість реабілітації для дитини з обмеженнями життєдіяльності I та II ступеня не може перевищувати 16 тисяч гривень на рік, III ступеня – 25 тисяч гривень на рік.

Гранична вартість послуг для дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з обмеженнями I, II, III ступеня, збільшується на 50% для кожного ступеня.

Сума витрат реабілітаційної установи на одну дитину становить не менше як 60% від граничної вартості.

До граничної вартості послуг, наданих амбулаторно, може входити харчування дитини. Якщо послуги надаються в стаціонарі – до граничної вартості входить проживання та харчування дитини та одного з батьків або особи, що здійснює супровід.

Реабілітаційними послугами стаціонарно або амбулаторно дитина може скористатися декілька разів на рік.

Контакти

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Телефони: 056 371-14-95, 068 206-53-55 (з усіх питань)

Поставити запитання до відповідних фахівців управління можна за посиланням: https://dmr.dp.ua/dp-central-uszn/

Соборний район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО

Адреса: пр. Героїв, буд. 40
Телефони: 097 385-60-19 , 095 510-26-50
E-mail: [email protected]

Відділ соціальних гарантій

Адреса: вул. Василя Жуковського, буд. 39/41
Телефон: 096 419-25-89
E-mail: [email protected]

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: вул. Василя Жуковського, буд. 39/41
Телефони: 056 377-40-61, 056 371-14-94, 063 602-12-10
E-mail: [email protected]

Шевченківський район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО
Відділ соціальних гарантій
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: пр. Богдана Хмельницького, буд. 116 А
Телефон: 066 482-31-49
E-mail: [email protected]

Центральний район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО

Адреса: вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32
Телефони: 095 192-96-81, 056 722-22-17, 056 722-22-16
E-mail: [email protected]

Відділ соціальних гарантій
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32
Телефон: 068 276-05-43
E-mail: [email protected]

Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Новокодацький район
Адреса: вул. Трудова, буд. 1-А
Телефон: 063 343-48-04

Чечелівський район
Адреса: вул. Уральська, буд. 5
Телефон: 063 343-47-27

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Індустріальний район
Адреса: просп. Петра Калнишевського, буд. 55
Телефон: 098 246-14-92

Амур-Нижньодніпровський район
Адреса: вул. Радистів, буд. 8
Телефони: 093 707-47-00,

Самарський район
Адреса: вул. 20-річчя Перемоги, буд. 51
Телефон: 066 717-67-04