Маштаб Тексту
Інтервал між літерами
Зображення
Колір
Закрити панель

Соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників

Соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників — одна з соціальних послуг Дніпровського міського центру соціальних служб. Вона спрямована на всебічну допомогу родині, в якій  виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Завданнями послуги є:

 • допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї;
 • адаптація дитини в нових умовах;
 • створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини;
 • захист майнових, житлових та інших прав дитини;
 • сприяння навчанню та розвитку дитини;
 • допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків;
 • створення та забезпечення умов для пріоритетного права дитини на усиновлення;
 • підготовка дитини до виходу із сім’ї, в тому числі до самостійного життя.

 

Хто може отримати послугу

Послугу можуть отримати:

 • прийомні сім’ї,
 • дитячі будинки сімейного типу,
 • сім’ї опікунів/піклувальників,
 • діти-сироти,
 • діти, позбавлені батьківського піклування.

 

У чому полягає соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників

Соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів/піклувальників та усиновлювачів полягає у консультуванні такої сім’ї фахівцем Міського центру соціальних служб (МЦСС). Відповідно до потреб дітей, що виховуються в таких родинах, спеціаліст МЦСС сприяє у отриманні ними інших необхідних соціальних послуг.

В рамках соціального супроводу, працівники МЦСС відвідують зазначені родини за місцем їх проживання. Зокрема, навідувати ці сім’ї фахівці можуть без попередження. 

Інші дії та заходи, що становлять зміст соціальної послуги

Також за послугою соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть здійснюватись:

 • збір додаткової інформації стосовно отримувача послуги;
 • проведення оцінки потреб отримувача послуги;
 • складання, коригування та внесення змін до плану соціального супроводу;
 • консультування прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів/піклувальників щодо їх ролі у подоланні дитиною відчуття втрати;
 • організація та проведення індивідуальної, групової роботи з членами сім’ї та дитиною;
 • психологічна підтримка прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів/піклувальників щодо розвитку та виховання дітей;
 • надання допомоги з питань захисту майнових, житлових та інших прав дитини;
 • скерування отримувачів соціальної послуги до інших надавачів соціальних послуг;
 • консультування з питань допомоги дитині в підтриманні неперервності родинних стосунків та суспільно корисних зв’язків;
 • надання допомоги у створенні та забезпеченні права дитини на усиновлення;
 • розвиток вмінь та навичок щодо підготовки дитини до самостійного життя;
 • інформування щодо підтримки дитини після вибуття із сімейних форм виховання.

Зміст і обсяг соціальної послуги соціального супроводу визначають окремо для кожного її отримувача. Це залежить від індивідуальних потреб родини, про що зазначається в плані соціального супроводу.

План соціального супроводу

На основі оцінки потреб дитини, отриманої додаткової інформації про неї та індивідуального плану складається план соціального супроводу.

Такий план складається фахівцем разом із прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами/піклувальниками та дитиною. При складенні плану враховується вік дитини, стан її здоров’я, рекомендації спеціаліста, який здійснював підготовку прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів/піклувальників.

Як часто складається план соціального супроводу

План соціального супроводу складається на півріччя протягом першого року функціонування сім’ї, в якій виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Надалі план соціального супроводу формується на рік, у разі необхідності проводиться його коригування.

 

Як отримати послугу соціального супроводу

Підставою для отримання послуги соціального супроводу є рішення про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та передання до них дітей. Також підставою є рішення про встановлення опіки/піклування або рішення суду.

Рішення про надання соціальної послуги соціального супроводу приймається МЦСС після надходження до нього копій рішень, про які зазначено вище. Копії надсилаються до МЦСС службою у справах дітей.

Підставами для припинення надання соціальної послуги є:

 • припинення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;
 • досягнення позитивного результату соціального супроводу в сім’ях опікунів, піклувальників.

 

Тривалість надання послуги

Допомогу надають:

 • прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу постійно; 
 • сім’ї опікуна/піклувальника протягом року після влаштування дитини під опіку та протягом року до завершення піклування. Також за поданням служби у справах дітей.

Частота відвідувань таких сімей визначається і планується індивідуально. Зауважимо, що відвідування повинні відбуватися:

 • не менше ніж щотижня — протягом першого місяця перебування дитини в сім’ї;
 • не менше одного разу на два тижні — наступні три місяці;
 • за потреби, але не рідше одного разу на місяць — протягом першого року функціонування сім’ї;
 • не рідше одного разу на два місяці — після першого року функціонування сім’ї.

Крім того, не менше трьох разів протягом першого року функціонування сімей, до яких влаштовано дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, фахівець має право на відвідування без попередження.

 

Корисні ресурси

Соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклуванняДержавний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклуванняМіський центр соціальних служб на сайті Дніпровської міської ради

Соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклуванняМіський центр соціальних служб у Facebook

 

Контакти

Дніпровський міський центр соціальних служб:
Адреса: вул. Новосільна, 21,
Телефон: (056) 767 18 46;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Амур-Нижньодніпровському районі:
Адреса: вул. Кожем’яки, 11,
Телефон: (063) 477 70 01;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Індустріальному районі:
Адреса: вул. Кожем’яки, 11,
Телефон: (099) 134 35 24;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Новокодацькому районі:
Адреса: вул. Новоорловська, 2/92,

Телефон: (096) 248 75 74;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Самарському районі:
Адреса: вул. 20-річчя Перемоги, 15,

Телефон: (099) 540 51 12;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Соборному районі:
Адреса: пл. Шевченка, 7,

Телефон: (096) 558 47 70;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Центральному районі:
Адреса: вул. Новосільна, 21, 

Телефон: (096) 856 18 00;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Чечелівському районі:
Адреса: просп. Сергія Нігояна, 3,
Телефон: (066) 448 61 54;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Шевченківському районі:
Адреса: вул. Михайла Грушевського, 70,
Телефон: (066) 964 69 08.