Маштаб Тексту
Інтервал між літерами
Зображення
Колір
Закрити панель

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Статус дитини, яка постраждала від війни

Право отримати статус дитини, яка постраждала від війни має

 • дитина,
 • особа, яка під час здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях не досягла 18 років (повноліття).

 

Коли надається статус?

Статус надається, якщо такі особи внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

 • отримали поранення, контузію, каліцтво;
 • зазнали фізичного, сексуального насильства;
 • були викрадені або незаконно вивезені за межі України;
 • залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
 • незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;
 • зазнали психологічного насильства.

Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини. При цьому визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.

 

Як отримати статус дитини, яка постраждала від війни?

Статус надається органом опіки та піклування

 • за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи;
 • за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або в тимчасовій окупації;
 • за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Для надання статусу необхідно звернутись до управління-служби у справах дітей адміністрації району ДМР. Законний представник дитини подає до служби у справах дітей заяву, згоду на обробку персональних даних та необхідний пакет документів.

У разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, подати документи можуть:

 • родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра),
 • вітчим, мачуха,
 • представник органу опіки та піклування.

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися за наданням статусу та подати необхідний перелік документів.

Необхідні документи:

 • свідоцтво про народження дитини;
 • документ, що посвідчує особу заявника;
 • документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;
 • довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 • паспорт громадянина України;
 • витяг з реєстру територіальної громади (за наявності);
  • у разі відсутності відомостей про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування дитини або документів, зазначених в абзацах другому – п’ятому цього пункту, доказами підтвердження її місця проживання/перебування на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій Російською Федерацією, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини;
 • виписка з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини із зазначенням діагнозу;
 • заява про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої;
 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
 • висновок експерта за результатами судової експертизи (за наявності), якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
 • висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб;
 • копія “Посвідчення члена сім’ї загиблого”;
 • копія свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель або смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.

 

Термін надання статусу

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини всіх необхідних документів.

Отримати результати надання послуги заявник може особисто, через законного представника або поштовим відправленням.

Контакти

Управління-служба у справах дітей адміністрації Амур-Нижньодніпровського району Дніпровської міської ради

Адреса: просп. Мануйлівський, 31
Телефон: (056) 725 17 54

Управління – служба у справах дітей  Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради

Адреса: вул. 20-річчя Перемоги, 51
Телефон: (056) 767 09 43

Управління-служба у справах дітей  адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради

Адреса: просп. Сергія Нігояна, 77
Телефон: (056) 767 26 17

Управління-служба у справах дітей адміністрації  Соборного району Дніпровської міської ради

Адреса: пл. Шевченка, 7
Телефон: (066) 781 18 06

Управління-служба у справах дітей  Центральної адміністрації Дніпровської міської ради

Адреса: просп. Лесі Українки, 65
Телефон:  (056) 720 30 37

Управління у справах дітей адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 70
Телефони: (056) 720 93 85, (096) 293 52 46