Маштаб Тексту
Інтервал між літерами
Зображення
Колір
Закрити панель

Супровід сімей у складних життєвих обставинах

Соціальний супровід сімей: підтримка сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Соціальний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, — це одна з послуг Міського центру соціальних служб м. Дніпро.

Хто забезпечується супроводом

Соціальним супроводом забезпечуються сім’ї та особи, що опинились у складних життєвих обставинах і звернулись по допомогу до Центру. Мета послуги — допомогти таким сім’ям подолати або мінімізувати негативний вплив обставин, з якими вони не можуть впоратись самостійно.

У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю членів сім’ї (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід може надаватися екстрено (кризово).

Складні життєві обставини

Складні життєві обставини визначено у Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. Відповідно, це обставини, «виявлені за результатами оцінки потреб, внаслідок яких сім’ї (особи) не можуть самостійно піклуватися про особисте/сімейне життя та брати участь у суспільному житті».

 

У чому полягає соціальний супровід сімей

Соціальна послуга супроводу сімей передбачає такі заходи:

 • відвідування отримувача соціальної послуги за місцем його проживання (перебування);
 • оцінка потреб сім’ї (особи);
 • складення індивідуального плану соціального супроводу;
 • визначення шляхів вирішення основних проблем;
 • психологічна підтримка згідно з професійною компетенцією (організація психотерапевтичних груп, психологічна корекція);
 • моніторинг виконання сім’єю поставлених завдань;
 • допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними;
 • навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання складних життєвих обставин;
 • інформування щодо питань, пов’язаних з наданням інших послуг і соціальної допомоги. Надання інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок;
 • бесіди з отримувачем соціальної послуги, членами його сім’ї, особами з найближчого оточення (очно, телефоном);
 • організація та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей; залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусіях, круглих столах, семінарах, лекціях тощо;
 • перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг;
 • організація та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги.

 

План соціального супроводу

Відповідно до оцінки потреб сім’ї, складається індивідуальний план соціального супроводу. У такому плані вказують основні цілі супроводу сім’ї. Окрім цього, до плану вносять заходи, необхідні для подолання чи мінімізації складних життєвих обставин, та їх очікувані результати.

Форму (приклад) плану соціального супроводу затверджено Міністерством соціальної політики.

 

Тривалість соціального супроводу

Соціальний супровід здійснюється не більше 6 місяців. У складних випадках цей термін може бути продовжено.

Строк надання соціальної послуги екстрено (кризово) визначається індивідуально. Він, проте, не може перевищувати 30 календарних днів. Протягом цього строку вживаються заходи для

Якщо після сплину 30-денного строку надання соціальної послуги екстрено (кризово) сім’я (особа) продовжує перебувати у складних життєвих обставинах, забезпечується складання індивідуального плану та надання послуги соціального супроводу, відповідно до нього.

 

Корисні ресурси

Супровід сімей у складних життєвих обставинах

Міський центр соціальних служб на сайті Дніпровської міської ради

Контакти

Дніпровський міський центр соціальних служб:
Адреса: вул. Новосільна, 21,
Телефон: (056) 767 18 46;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Амур-Нижньодніпровському районі:
Адреса: вул. Кожем’яки, 11,
Телефон: (063) 477 70 01;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Індустріальному районі:
Адреса: вул. Кожем’яки, 11,
Телефон: (099) 134 35 24;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Новокодацькому районі:
Адреса: вул. Новоорловська, 2/92,

Телефон: (096) 248 75 74;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Самарському районі:
Адреса: вул. 20-річчя Перемоги, 15,

Телефон: (099) 540 51 12;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Соборному районі:
Адреса: пл. Шевченка, 7,

Телефон: (096) 558 47 70;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Центральному районі:
Адреса: вул. Новосільна, 21, 

Телефон: (096) 856 18 00;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Чечелівському районі:
Адреса: просп. Сергія Нігояна, 3,
Телефон: (066) 448 61 54;

Відділ Дніпровського міського центру соціальних служб в Шевченківському районі:
Адреса: вул. Михайла Грушевського, 70,
Телефон: (066) 964 69 08;

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (з кризовою кімнатою):
Адреса: просп. Сергія Нігояна, 3,
Телефон: (066) 448 61 54.