Маштаб Тексту
Інтервал між літерами
Зображення
Колір
Закрити панель

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям

Подивитися відео

Або читайте статтю:

Допомога на дітей одиноким матерям

Відповідно до статті 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», право на допомогу мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини немає запису про батька (матір). Також у разі смерті одного з батьків, який не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну допомогу.

Допомога зберігається, якщо вдова або вдівець поторно реєструють шлюб.

Чи має право на допомогу жінка, яка проживає з чоловіком у цивільному шлюбі та виховує спільну дитину?

Ні, не має.

Як визначити склад сім’ї

До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, належать: 

 • чоловік або дружина;
 • рідні та усиновлені діти віком до 18 років;
 • діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем, якщо такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; 
 • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками; 
 • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їхньому утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; 
 • особа, яка проживає разом з одинокою людиною з інвалідністю I групи і доглядає за нею; 
 • жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей. При цьому діти, що навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, входять до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. 

Особи, які перебувають на повному державному утриманні, до складу сім’ї не належать.
Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації.

Необхідні документи для призначення допомоги

 • заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі — декларація);
 • довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;
 • копія свідоцтва про народження дитини.

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.
Заяву з необхідними документами можна подати на особистому прийомі в управлінні або надіслати поштою.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається або за зареєстрованим місцем проживання, або за фактичним місцем проживання. 

Якщо дитина народжена за межами України і її матір не має можливості підтвердити факт того, що вона є одинокою матір’ю

Рішення про призначення їй допомоги на дитину ухвалює орган соціального захисту населення. Для цього необхідний висновок про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї від центру соціальних служб із підтвердженням сумісного проживання матері та дитини. Документ про народження має бути легалізованим в Україні. 

До якого віку дитини виплачують допомогу

До 18 років або до закінчення закладу освіти, але не більше ніж до 23 років.

Період призначення допомоги

Допомога призначається на шість календарних місяців.
Її розмір дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Допомогу не призначають, якщо:

 • У складі сім’ї є повнолітні працездатні особи, які не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.
  Проте у деяких випадках допомога все ж таки може бути призначена, якщо ці особи:
  • сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;
  • доглядали:
   • за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку;
   • за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
   • за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу;
   • за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку;
  • надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;
 • Будь-хто з членів сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги, придбав земельну ділянку, квартиру або будинок, транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі/оплати перевищує 50 тис. гривень;
 • У власності сім’ї є інша квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
 • У власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Якщо у складі сім’ї є повнолітні люди, які зареєстровані у центрі зайнятості менше 3 місяців або які не сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (сумарно протягом 3 місяців періоду, за який враховуються доходи), допомога призначається не більше ніж на два шестимісячні періоди:

— якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;
— якщо відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

Виплату допомоги припиняють у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;
 • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
 • реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;
 • смерті дитини;
 • смерті отримувача допомоги.
 • якщо сім’я подала недостовірні відомості чи приховала відомості;
 • переїзду сім’ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату допомоги;
 • за заявою отримувача допомоги на дітей одиноким матерям;
 • якщо реєстрацію особи, яка включена до складу сім’ї, як безробітної припинено (крім припинення реєстрації в разі працевлаштування самостійно);
 • у разі виявлення, що незайнята працездатна особа фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання допомоги на дітей одиноким матерям.

Контакти

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Телефони: 056 371-14-95, 068 206-53-55 (з усіх питань)

Поставити запитання до відповідних фахівців управління можна за посиланням: https://dmr.dp.ua/dp-central-uszn/

Соборний район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО

Адреса: пр. Героїв, буд. 40
Телефони: 097 385-60-19 , 095 510-26-50
E-mail: [email protected]

Відділ соціальних гарантій

Адреса: вул. Василя Жуковського, буд. 39/41
Телефон: 096 419-25-89
E-mail: [email protected]

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: вул. Василя Жуковського, буд. 39/41
Телефони: 056 377-40-61, 056 371-14-94, 063 602-12-10
E-mail: [email protected]

Шевченківський район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО
Відділ соціальних гарантій
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: пр. Богдана Хмельницького, буд. 116 А
Телефон: 066 482-31-49
E-mail: [email protected]

Центральний район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО

Адреса: вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32
Телефони: 095 192-96-81, 056 722-22-17, 056 722-22-16
E-mail: [email protected]

Відділ соціальних гарантій
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32
Телефон: 068 276-05-43
E-mail: [email protected]

Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Новокодацький район
Адреса: вул. Трудова, буд. 1-А
Телефон: 063 343-48-04

Чечелівський район
Адреса: вул. Уральська, буд. 5
Телефон: 063 343-47-27

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Індустріальний район
Адреса: просп. Петра Калнишевського, буд. 55
Телефон: 098 246-14-92

Амур-Нижньодніпровський район
Адреса: вул. Радистів, буд. 8
Телефони: 093 707-47-00,

Самарський район
Адреса: вул. 20-річчя Перемоги, буд. 51
Телефон: 066 717-67-04