Маштаб Тексту
Інтервал між літерами
Зображення
Колір
Закрити панель

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомога на догляд

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю виплачується:

 • особам, які досягли 65 років і не мають права на пенсію або мають інвалідність. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після досягнення ними визначеного законодавством віку;
 • особам, які не одержують пенсію або соціальні виплати з відшкодування ушкодження здоров’я на виробництві та допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім тих, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника і державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю);
 • малозабезпеченим особам (окрім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника);
 • дітям померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу для призначення пенсії особі з інвалідністю III групи.

Розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Розмір допомоги становить (у відсотках від зазначеного прожиткового мінімуму):

Перерахунок розміру допомоги при зміні групи інвалідності

Якщо зміна групи інвалідності призводить до збільшення розміру допомоги, вона призначається з дня зміни групи.

При зменшенні розміру допомоги через зміну групи інвалідності перерахунок відбувається з наступного місяця, після встановлення нової групи.

Перерахунок відбувається на підставі акта огляду медико-соціальної експертної комісії. При цьому одержувачу не потрібно подавати заяву повторно. 

 

Як отримати допомогу

Для оформлення допомоги необхідно звернутись із заявою до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Заяву та пакет документів можна подати особисто або поштою. Також подати документи може представник заявника за нотаріальною довіреністю.

Необхідні документи

До заяви додаються:

 • декларація про доходи та майновий стан (за потреби);
 • рішення суду про визнання особи недієздатною (копія);
 • рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна; копія);
 • документ, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено; копія).

Органи соціального захисту населення за потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від МСЕК.

Якщо соціальна допомога призначається замість пенсії по інвалідності, до заяви додається довідка-атестат про припинення виплати пенсії та акт огляду МСЕК.

Термін призначення допомоги

Якщо особа звернулася по соціальну допомогу не пізніше трьох місяців з дня досягнення необхідного віку або встановлення інвалідності, допомога призначається з дня досягнення віку чи встановлення інвалідності.

На який строк призначається допомога

Особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», соціальна допомога призначається довічно.

Особам з інвалідністю – на час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.

Дитині померлого годувальника допомога призначається до досягнення 18 років.

 

Державна соціальна допомога на догляд

Соціальна допомога на догляд надається:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни з-поміж військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб»:

 • I групи;
 • II й III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

2) людям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (окрім осіб, зазначених у підпункті 1):

 • I групи;
 • II й III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

3) особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок причин, визначених у пункті «б» статті 16 зазначеного Закону, або одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

4) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (окрім осіб з інвалідністю I групи та осіб, зазначених у підпункті 6);

5) малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (окрім осіб з інвалідністю, зазначених у  підпунктах 1-3, 6);

6) одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (окрім осіб, зазначених у підпунктах 1 і 2).

Соціальна допомога на догляд не призначається

Допомога на догляд не призначається особам з інвалідністю, яким відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також іншим особам за здійснення догляду, за якими виплачується компенсація на догляд.
Особам, які одержують надбавку до пенсії на догляд, за бажанням замість зазначеної виплати може бути призначена допомога на догляд.

Розмір соціальної допомоги

Державна соціальна допомога на догляд встановлюється у таких розмірах від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

100%:

50%:

40%:

 • одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (окрім осіб, зазначених у підпунктах 1 і 2);

30%:

 • особам з інвалідністю внаслідок війни, віднесеним до підгрупи А I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (окрім осіб‚ зазначених у підпунктах 1 і 2-1);
 • малозабезпеченим особам з інвалідністю, віднесеним до підгрупи А I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (окрім осіб, зазначених у підпунктах 1 і 2-1 та абзаці другому підпункту 3);

25%:

15%:

 • особам з інвалідністю внаслідок війни, віднесеним до підгрупи Б I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (окрім осіб, зазначених у підпунктах 2 і 2-1);
 • одиноким особам з інвалідністю внаслідок війни II і III групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (окрім осіб, зазначених у підпунктах 2-1і 4);
 • одиноким особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (окрім осіб, зазначених у підпунктах 1-4 і в абзацах другому і третьому цього підпункту);
 • одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (окрім осіб з інвалідністю I групи та осіб, зазначених у підпункті 2-1);
 • малозабезпеченим особам з інвалідністю, віднесеним до підгрупи Б I групи, які одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років (окрім осіб з інвалідністю I групи, зазначених у підпункті 2, в абзацах другому і четвертому цього підпункту та підпункті 2-1).

 

Як отримати допомогу

Для оформлення допомоги необхідно звернутись із заявою до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

Необхідні документи

До заяви додаються:

 • декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги (за потреби);
 • рішення суду про визнання особи недієздатною (копія);
 • рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна; копія);
 • документ, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено; копія);
 • висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).

 

Термін призначення допомоги на догляд

Допомога на догляд призначається з дня подання заяви з повним пакетом документів.
Якщо людина подала разом із заявою неповний пакет документів, її про це повідомлять. Якщо подати решту документів не пізніше ніж за 3 місяців з дня відправлення повідомлення, то днем звернення вважається день подання заяви.

 

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу

Середньомісячний сукупний дохід особи для визначення права на призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї, які входять до її складу.

До складу сім’ї входять:

 • чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні, віком до 18 років;
 • діти-студенти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів з денною формою навчання віком до 23 років, які не мають власних сімей, у тому числі ті, що одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом з батьками чи перебувають на навчанні в іншому населеному пункті);
 • особи, шлюб яких не зареєстровано, якщо вони разом проживають та ведуть спільне господарство;
 • усиновлені діти, які проживають з усиновителями.

До складу сім’ї не включені:

 • батьки, дід, баба, брати і сестри;
 • батьки, позбавлені батьківських прав;
 • один із подружжя, з яким розірвано шлюб, або коли шлюб не розірвано, але є рішення суду про стягнення з батька (матері) аліментів;
 • опікуни, піклувальники та їхні сім’ї;
 • діти, які перебувають на повному державному утриманні;
 • мати (батько, усиновитель), яка не працювала, не навчалася, не зареєстрована у державній службі зайнятості як безробітна протягом періоду, за який обчислюється середньомісячний сукупний дохід (6 календарних місяців або два квартали) до місяця звернення, за винятком непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя), яка:
  • виховує трьох і більше дітей віком до 16 років;
  • перебуває у відпустці по догляду за:
   • дитиною до досягнення нею трирічного віку;
   • дитиною з інвалідністю віком до 18 років;
   • дитиною віком до 14 років у разі підтвердження необхідності такого догляду висновком дитячого лікувально-профілактичного закладу;
   • особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-річного віку;
   • дитиною, потерпілою від Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12 років.

 

Допомога на поховання особам, які отримують зазначені виплати

Допомога на поховання особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю виплачується отримувачам соціальної допомоги, про яку йдеться вище. Для отримання допомоги потрібно подати заяву та довідку про смерть до управління соціального захисту населення.

Контакти

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Телефони: 056 371-14-95, 068 206-53-55 (з усіх питань)

Поставити запитання до відповідних фахівців управління можна за посиланням: https://dmr.dp.ua/dp-central-uszn/

Соборний район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО

Адреса: пр. Героїв, буд. 40
Телефони: 097 385-60-19 , 095 510-26-50
E-mail: [email protected]

Відділ соціальних гарантій

Адреса: вул. Василя Жуковського, буд. 39/41
Телефон: 096 419-25-89
E-mail: [email protected]

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: вул. Василя Жуковського, буд. 39/41
Телефони: 056 377-40-61, 056 371-14-94, 063 602-12-10
E-mail: [email protected]

Шевченківський район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО
Відділ соціальних гарантій
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: пр. Богдана Хмельницького, буд. 116 А
Телефон: 066 482-31-49
E-mail: [email protected]

Центральний район

Єдина приймальня з питань надання усіх видів державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та ВПО

Адреса: вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32
Телефони: 095 192-96-81, 056 722-22-17, 056 722-22-16
E-mail: [email protected]

Відділ соціальних гарантій
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Адреса: вул. Володимира Антоновича, буд. 30/32
Телефон: 068 276-05-43
E-mail: [email protected]

Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Новокодацький район
Адреса: вул. Трудова, буд. 1-А
Телефон: 063 343-48-04

Чечелівський район
Адреса: вул. Національної Гвардії, буд. 5
Телефон: 063 343-47-27

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:

Індустріальний район
Адреса: просп. Петра Калнишевського, буд. 55
Телефон: 098 246-14-92

Амур-Нижньодніпровський район
Адреса: вул. Радистів, буд. 8
Телефони: 093 707-47-00,

Самарський район
Адреса: вул. 20-річчя Перемоги, буд. 51
Телефон: 066 717-67-04